Archiwum Marzec, 2012

Odbiór obiektu

Kategoria: Inne, Wykończenie

5Skomplikowane projekty i coraz wyżej stawiane specjalistą wymagania stają się dużym wyzwaniem podejmowanym przez firmy budowlane. I oczywiście najważniejszym w tej sprawie jest fakt aby dobrze wykonać te inwestycje których się podjęliśmy. I mimo wieloletniego doświadczenia to kolejna budowa jest niczym innym jak kolejnym wyzwaniem jakie staje przed każdą firmą. Oczywiście praktyka to nie wszystko, ale należy również ściśle przestrzegać stawianych nam wymagań i spełniać wszystkie wymagane kryteria. Ważne jest również aby na detale zwracał uwagę każdy podwykonawca, a nie tylko inwestor. Ponieważ każda budowa zostanie odebrana bez większych problemów tylko w tedy jeżeli odpowiednio były dobrane ekipy podwykonawców i do tego stanęły one na wysokim poziomie usług jakie świadczą. Oczywiście najważniejszy i najgorszy moment każdej budowli stanowi jej odbiór. Ponieważ w tym momencie jest trzymanie się planu aż tak szalenie ważne i to dla inwestora, i to dla podwykonawców. Zbiór ogólnie przyjętych zasad dotyczących odbioru robót budowlanych jest zawartych w wytycznych mieszczących się w prawie budowlanym. I mimo iż jest to tam stosunkowo ogólnie rozpisane to należy tam zajrzeć. Nie bez znaczenia jest również treść zawartej umowy przez inwestora z podwykonawcą. A wszystko to tylko i wyłącznie po to aby móc w prosty sposób określić zakres prac każdej z poszczególnych ekip jakie się znajdą na placu budowy. Tylko w ten sposób będzie można od którejkolwiek wyciągnąć jakiekolwiek konsekwencje błędów. Bardzo znany środek zmiękczający który do tego posiada ogromne zastosowanie w przemyśle chemicznym ale i głównie w budownictwie. Służy on w budownictwie do uzyskiwania odpowiednich konsystencji różnych materiałów. Są dostępne opcje zarówno w płynie jak i w proszku. A ma on główne zastosowanie w wszelakich zaprawach w których do tej pory było wykorzystywane wapno. A to dlatego że plastyfikator doskonale je zastępuje. Doskonale się łączy z zaprawami i to bez względu na to czy są pochodzenia od bardziej czy też od mniej znanego producenta. Doskonale się sprawdza w dniach w których temperatura jest znacznie niższa. A do tego nowoczesne właściwości uplastyczniające zachęcają do stosowania tego materiału a nie wapna z którego jest odwieczny sposób ze składowaniem. O ego jest to środek dzięki któremu możemy dosyć sprawnie opróżnić działanie zaprawy i zyskać na czasie zwłaszcza w momencie kiedy musimy zaprawę transportować na znaczne odległości. Wręcz doskonale się sprawdza jeżeli chodzi o ochronę zbrojenia i ma wysokie właściwości wodoodporne i mrozoodporne. Pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy ten środek nie stanowi już zbyt dużego zagrożenia dla zdrowia. Nadaje się do zastosowania zarówno do betonów zwykłych jak i specjalistycznych do tego ma nie wysoką cenę która jest bardzo kusząca. Szczególne zastosowanie jednak on znajduje przy przewożeniu na dłuższe odległości jak i do betonowania sporych obiektów. A to wszystko dzięki temu że opóźniając związanie się betony nie powoduje przez to nawet zmiany jego konsystencji. Inwestycja jest ważna w każdej fazie, ale dla późniejszego kupca szczególnie ważna jest jej końcowy etap. A mianowicie wykończeniówka. Ponieważ to właśnie ona decyduje o atrakcyjności danego przedsięwzięcia. Tak więc należy się bardzo dobrze skupić nad tym etapem budowy. Ponieważ są takie elementy które są już raczej stałe, i raz zamontowane cieszą oko przez dłuższy okres a nie przez krótki czas. Oczywiście do takich elementów z pewnością zalicza się ceramika. Jest to nie tylko jeden z najstarszych materiałów stworzonych przez człowieka ale i do tego jest również jednym z najczęściej stosowanych. Poprzez wypalanie gliny, później powstała ceramika zyskuje nie bywałą trwałość co jest z pewnością jej zaletą. Dlatego biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie i cechy stworzono zlewozmywaki granitowe i ceramiczne. Jednak te ostatnie cieszą się o wiele większą trwałością. Pod tym się rozumie o wiele większą wytrzymałością na uderzenia i zarysowani. Dlatego jest materiałem godniejszym polecenia. Jest nie tylko trwały ale i nie ulega odbarwieniu co jest jego nie bywałą zaletą. Mimo takich ogromnych cech i pozytywnych opinii to ten element wyposażenia mimo tego że jest swego rodzaju synonimem jakości i elegancje jest mało używany. A za tym stoi niestety jego cena która jest znacznie wyższa niż od innych odpowiedników, lecz wykonanych z innych materiałów. Tak więc o ile zakup mieszkania bądź też budowa domu nie zniszczyła naszego budżetu i nawet go nie zrujnowała ani trochę to spokojnie powinniśmy rozważyć zakup zlewozmywaka ceramicznego.

Tagi: , , , , , , ,

Prawo lokalowe

Kategoria: Inne

8Sprawy związane z udzielaniem kredytu załatwia ten oddział banku, na którego terenie działania realizowana jest budowa. Ponieważ prawo lokalowe nie dopuszcza posiadania przez jedną rodzinę więcej niż jednego mieszkania, kredytu nie mogą uzyskać osoby już posiadające dom, jeśli dom ten jest w dobrym stanie technicznym lub w stanie nadającym się do remontu. Natomiast osoby posiadające inne mieszkanie (kwaterunkowe, spółdzielcze, zakładowe) mogą ubiegać się o kredyt jedynie wtedy, gdy złożą oświadczenie o zrzeczeniu się, po wybudowaniu domu, prawa do posiadanego mieszkania. Kredyt na budowę domu przyznawany może być do wysokości 1,5 min zł niezależnie od tego, czy budowa realizowana jest indywidualnie czy w formach zorganizowanych (zespołowych, spółdzielczych). Oprocentowany jest w wysokości 3% w stosunku rocznym. Okres spłaty kredytu (w ratach kwartalnych) wynosi 40 lat i rozpoczyna się w 3 lata od daty przyznania kredytu. Odroczenie spłaty kredytu na okres 5 lat może nastąpić tylko w przypadku młodych małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci. Wymagane jest na ogół wykonanie stanu zerowego, tzn. zbudowanie fundamentów, ścian, piwnic i stropu nad piwnicami. W naszym przykładzie będą to nakłady w wysokości 374,3 tys. zł, to jest 16,3% ogółu kosztów. Ponieważ przepisy mówią o 20-procentowym początkowym wkładzie środków własnych inwestora, należy się liczyć w tym przypadku z koniecznością wykazania odpowiedniej ilości zakupionych i jeszcze nie wbudowanych materiałów lub udokumentowania innych poniesionych nakładów. Około połowy kosztów związanych z wykonawstwem pochłaniają materiały (ponadto w czasach kryzysu, koszt materiałów będzie jeszcze większy), natomiast koszt ich transportu dochodzić może do 15% ogółu kosztów. W tej grupie nakładów na ogół większych oszczędności zrobić się nie da, poza stosowaniem materiałów tańszych miejscowego pochodzenia i racjonalnym organizowaniem przewozów. Wiele zależy od inwencji samego inwestora, posiadanych przez niego informacji i umiejętności kalkulowania kosztów. Podobnie sprawa wygląda, jeśli idzie o usługi budowlane. Podstawowymi źródłami finansowania budowy domu jednorodzinnego są: środki własne inwestora, kredyt bankowy i pożyczki zakładów pracy. Ogólne zasady kredytowania budownictwa jednorodzinnego, obowiązujące od 1 stycznia 1983 r., zawarte są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie zasad udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe (Dziennik Ustaw z 1983 r., nr 1, poz. 4). Ponadto obowiązują inne, szczegółowe przepisy wydane na podstawie tego rozporządzenia. Osoby budujące indywidualnie korzystać mogą z czterech rodzajów kredytów: – na budowę domów jednorodzinnych i lokali w małych domach mieszkalnych (jest to kredyt zasadniczy, długoterminowy), – na zakup działki budowlanej, – na uzbrojenie terenu, – na uzupełnienie wkładu własnego. Poniżej omówiono jedynie najistotniejsze postanowienia dotyczące warunków i trybu udzielania kredytu. Szczegółowe informacje uzyskać można w oddziałach Narodowego Banku Polskiego (dla ludności nierolniczej) lub w bankach spółdzielczych (dla ludności rolniczej i rzemieślników).

Tagi: , , , , , , ,

Folia dachowa

Kategoria: Dachy

15Do podstawowych zabezpieczeń dachów zaliczamy nie tylko jego pokrycie, ale także folie dachową. Folia dachowa to tak zwana warstwa pierwszego krycia. Folię dachowa występuje zazwyczaj w rulonach, dzięki nim rozwijając w łatwy sposób można ją zamocować na krokwiach poprzez przybicie jej zszywkami, a w późniejszej kolejności kontr łatami. Folie wierzchniego krycia mają za zadanie zabezpieczyć poddasze przed skraplającą się poprzez różnicę temperatur wodą. Prawidłowe położenie tej warstwy zabezpieczy budynek przed przeciekami odprowadzając skroploną wodę do rynny dachowej. Folie dachowe są tak zbudowane, że przepuszczają parę wodną w jedną stronę, czyli od pomieszczenia do dachu, natomiast nie przepuszczają skroplonej wody w odwrotnym kierunku. Folie wierzchniego krycia możemy podzielić na nisko i wysoko paro przepuszczalne. Teoretycznie im wyższa paro przepuszczalność folii tym lepsza izolacja termiczna budynku. Zazwyczaj folia dachowa dla jej wzmocnienia wzmocniona jest siatką. Podczas układania folii a potem całej reszty pokrycia dachowego należy zwracać uwagę czy nie nastąpiły jakieś uszkodzenia, a gdy takowe wystąpiły niezwłocznie należy je usunąć poprzez naklejenie specjalnej łaty. Obecnie folie dachowe wypierają tak zwane membrany dachowe, które mają lepszą wyższą paro przepuszczalność oraz nie są narażone tak bardzo na promienie słoneczne. Folie niestety będąc odkryte poza murami domu ( wysunięcia dachów) z biegiem czasu kruszeją i przestają spełniać swoje zadanie. Woda tedy nie wpływa do rynny dachowej, lecz spada na podbitkę bądź też cieknie po murach domu.

Tagi: , , , , , , ,

Drewniana konstrukcja dachu

Kategoria: Budowa

9Po przygotowaniu narzędzi i sprzętu przeprowadzamy selekcję drewna, odrzucając drewno spękane i wypaczone, a następnie kompletujemy materiały na złącza pamiętając, że w złączach kołkowych otwory są okrągłe, a kołki prostokątne. Wykonanie drewnianej konstrukcji dachowej odbywa się w dwóch etapach: 1) roboty ,,na dole” (na ziemi) – polegające na przycięciu i dopasowaniu („suchy montaż”) wszystkich elementów więźby dachowej, 2) roboty „na górze” – polegające na właściwym montażu elementów więźby dachowej. Do najważniejszych czynności przy wykonywaniu drewnianej konstrukcji dachu zaliczyć należy: – sprawdzenie wymiarów ścian i stropu, rozstawu kotew do zamocowania belek, równości i wypo-ziomowania podłoża pod belki; niewłaściwie przygotowane podłoże nie zapewnia równoległego i poziomego ułożenia murłat i belek stropowych, co może spowodować trudności w montowaniu elementów więźby i doprowadzić do zwichrowania całego dachu; wykonanie szablonów z desek na poszczególne elementy konstrukcji i złącza; należy pamiętać o tym, że od dokładności wykonania szablonów zależy prawidłowe wykonanie całej konstrukcji dachu. W połączeniach drewnianych stosuje się również gwoździe – trzeba oczywiście dobrać odpowiedni rozmiar, długość i grubość gwoździ, które będą używane przy łączeniu krokiew i innych elementów dachowych. Przy wyborze długości i średnic gwoździ do połączeń można kierować się następującymi zasadami: a) średnica gwoździ powinna wynosić od 1/6 do 1/11 grubości najcieńszego elementu złącza, b) gwoździe o średnicy powyżej 6 mm można wbijać po uprzednim wywierceniu otworów nie większych niż 0,95 średnicy gwoździa, c) długość gwoździa wbijanego w złącza powinna odpowiadać długości podanej w tabelach z „Budujemy dom sposobem gospodarczym”. Najmniejsza liczba gwoździ w jednym złączu powinna wynosić 4 sztuki. Gwoździe wbija się przynajmniej w dwa rzędy i nie mniej niż w dwa szeregi w każdym złączu. Odległość pierwszego gwoździa od czoła deski lub bala wynosi: – 15 średnic gwoździa w elementach rozciąganych, – 10 średnic w elementach ściskanych. Odległość między osiami gwoździ w rzędach zależna jest od średnicy gwoździ i przyjmuje sieją 15 do 20 średnic gwoździ.

Tagi: , , , , , , , ,