Archiwum kategorii ‘Dachy’

Zasady wykonania więźby dachowej

Kategoria: Dachy

11Ponadto ważne jest: przygotowanie stanowiska do wykonania elementów konstrukcyjnych dachu, polegające na wyrównaniu powierzchni terenu i ułożeniu na spoziomowanych drewnianych podkładach odpowiednich belek, na których wg projektu opiera się cała konstrukcja dachu (np. belki stropowe, mur-łaty, podwaliny); belki ułożone muszą być w odpowiednim rozstawie (jak w projekcie) i przymocowane do podkładów klamrami; odrysowanie elementów konstrukcyjnych z szablonów i przycięcie do potrzebnych długości oraz wycięcie w nich złączy, a także wywiercenie odpowiednich otworów na śruby, kołki i grube gwoździe we wszystkich elementach konstrukcyjnych dachu; „suchy montaż” konstrukcji dachowej, polegający na złączeniu bez użycia gwoździ i śrub (na dotyk) poszczególnych wiązarów dachowych i sprawdzeniu wymiarów oraz dokładności wykonania złączy, w których elementy winny dotykać do siebie na całej powierzchni złącza; wykonanie poprawek złączy i ponumerowanie odpowiednich elementów wiązarów; zaimpregnowanie preparatem grzybobójczym, np. Soltox lub Intox, belek stykających się z murem. Niekiedy w połączeniach drewnianych stosuje się również śruby o średnicach minimum: – 12 mm – w złączach z elementów o grubości powyżej 8 cm, – 10 mm – w złączach z elementów o grubości do 8 cm. W drugorzędnych połączeniach elementów drewnianych stosuje się klamry ze stali okrągłej o średnicy 12 do 20 mm i długości 20 do 50 cm. Długość wbijanych ramion wynosi 6 do 10 cm, końce klamer ostrzy się na długość 2 średnic klamry, a ramiona lekko zagina do środka. Klamry możemy przy pewnej wprawie wykonać we własnym zakresie. Tarasy mogą być również wykonywane na dachach, stropach, wysuniętych częściach podmurówki domu. W celu estetycznego wyglądu balkonu boki belek stalowych zalewa się betonem; belki od zewnątrz zaleca się pokryć siatką do tynku, która będzie zabezpieczać beton przed odpadaniem. Deskowanie płyt balkonowych należy wykonać bardzo starannie, gdyż wszelkie nierówności betonu będą szczególnie widoczne. Balkony na belkach stalowych wykonuje się w budownictwie jednorodzinnym obecnie rzadziej aniżeli balkony żelbetowe. Po wielu trudach związanych z budową ścian i stropów, bogaci w doświadczenia wykonawcze, stajemy przed problemem, czy będziemy w stanie wykonać konstrukcję dachu własnymi siłami, czy powinniśmy to zlecić fachowcowi. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję, musimy zapoznać się bardzo dokładnie z projektem więźby dachowej, zwracając uwagę na sposób połączenia elementów drewnianych. Oceniamy swoje umiejętności w robotach ciesielskich, a zwłaszcza w zakresie wykonywania złączy. Rozrysowujemy również szczegółowo wszystkie złącza z oznaczeniem liczby, wielkości i rodzaju gwoździ, śrub, podkładek, kotew, nakładek itp. Pożytecznie jest wykonać w zmniejszonej skali, z listewek drewnianych, część lub cały model więźby dachowej ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji złączy. Przed przystąpieniem do robót kompletujemy potrzebne narzędzia, do których należą: piła, siekiera, dłuto, młotek, obcęgi, wiertarka z kompletem wierteł do drewna, poziomica, miarka metrowa, ołówek itp. Przygotowujemy także drabiny dostosowane do wysokości konstrukcji dachu.

Tagi: , , , , , ,

Kosze dachowe

Kategoria: Dachy

21Kosze dachowe to jeden z najtrudniejszych elementów do wykonania w fachu dekarza. Prawidłowo wykonane kosze zapewniają przez całą żywotność szczelność pokrycia. Wykonywane są one z blachy przegiętej w połowie oraz zagiętymi bokami tak aby woda płynąca koszem nie wylewała się na brzegi. Kosze dachowe są przeginane zależnie od konta dachów. Blachy koszowe montowane są za pomocą specjalnych wkrętów do łat dachu. Należy pamiętać aby blachy koszowe były układane z prądem płynącej wody. Kolejnym etapem jest przyklejenie specjalnych samoprzylepnych uszczelek klinowych około 4 cm od rantów kosza tak aby spływająca woda nie zahaczała o nie i nie podbijała się. Podczas montażu pokrycia blaszanego ( blacho dachówki) należy zwracać uwagę aby nie przykręcać jej w samym koszu, ponieważ pod spodem styku kosza z pokryciem nie będzie uszczelki i mogą następować przecieki. Podczas montażu dachówek betonowych ceramicznych docinamy każdą dachówkę potem mocujemy je na specjalne kleje montażowe bądź drut miedziany. W przypadku gontów kosze są gięte bez zagięć brzegowych tak aby gont nie unosił się od płaszczyzny dachu. Podczas zakupu pokrycia dachowego możemy również zakupić gotowe kosze dachowe. Zazwyczaj wykonane są one z aluminium, które nie koroduje oraz łatwo dostosowuje się do kątów nachyleń dachów. Początek koszy dachowych powinien być wyprowadzony i estetycznie zakończony na pokrycie dachu. Niekiedy do uszczelnienia początku kosza stosuje się specjalną taśmę dekarską w tym samym kolorze co kolor pokrycia.

Tagi: , , , , , , , ,

Pokrycie zewnętrzne

Kategoria: Dachy

19Ostatnią warstwą pokrycia dachowego jest pokrycie zewnętrzne. Występuje wiele poryć dachowych zewnętrznych, jednak do najbardziej popularnych zaliczamy: blacho dachówki, dachówki, gonty. Blacho dachówki wykonane są jak sama nazwa sugeruje z blachy. Przez tłoczenie blach specjalnymi prasami uzyskuje się do złudzenia podobne do dachówek pokrycia z blach.. Montaż blacho dachówki polega na przykręceniu jej do łat za pomocą specjalnych wkrętów. Kolejnym pokryciem są dachówki, których również mamy wiele rodzaji. Każda dachówka układana jest osobno, zaczepia się ona za tak zwane noski i przypinana spinką, bądź w przypadku dachówki karpiowej specjalnymi wkrętami do drewna. Dachówki karpiowe można układać w tak zwanego Karia bądź koronkę, co daje dwa efekty wizualne. W przypadku dachówek ich montaż powinien być starannie rozmierzony ponieważ połać dachu musi się zamknąć. Dachówki nie przetniemy i nie pozostawimy. Każda dachówka zachodzi na siebie aż do momentu założenia ostatniej tak zwanej krańcowej co zamyka nam cała połać. W Przypadku blachy zawsze możemy ją dociąć dopasować do powierzchni dachu. Następnym rodzajem pokryć są gonty. Gont dachowy wykonany jest zazwyczaj z masy bitumicznej. Gonty są pocięte w pasy posiadające pod swoim spodem element montażowy. Ten rodzaj pokrycia ma wiele kształtów i kolorystyk. Montaż takiego pokrycia polega na jego przyczepieniu do wcześniej wykonanego deskowania bądź płytowania. Każdy gont zachodzi na kolejny tak samo jak w dachówkach. Jest to jeden z najlżejszych materiałów zewnętrznego krycia. Pod gontem musi być najpierw ułożona papa wierzchniego krycia.

Tagi: , , , , , , , ,

Dach

Kategoria: Dachy

10Elementy łączone są na gwoździe, przy czym węzły górne dodatkowo wzmacnia się nakładkami skręconymi śrubami M 8/150. Wiązary oparte są na ścianach, na podmurówce z cegły. Mogą być oparte również za pośrednictwem klocków podporowych lub murłat zamocowanych kotwami stalowymi. Przed zamontowaniem wiązarów należy oznaczyć na ścianie ich rozstaw, a także zaznaczyć na kilku górnych pasach rozstaw łat pod pokrycie dachowe, którym w omawianym projekcie są płyty faliste. Pierwszy ustawiony wiązar trzeba zabezpieczyć tymczasowo przed przewróceniem, a następne ustawiać z jednoczesnym przybijaniem skrajnych łat. Podsufitkę przybija się do deskowania z desek grubości 25 mm, które najczęściej przybija się do rusztu z desek przymocowanego do tłoków wiązara. Izolację termiczną (trociny z wapnem, wełna mineralna itp.) układa się szczelnie na deskowaniu – ważne jest, aby dobrze dobrać sposób izolacji termicznej. Nad niektórymi pomieszczeniami o zamierzonym stylowym wystroju możemy sufit zamiast z tynku wykonać z desek. Nie należy zapominać, że nie mniej ważne są: przetransportowanie elementów drewnianych na strop w kolejności dostosowanej do montażu; ułożenie i zakotwienie belek (np. murłaty, podwaliny) tak. aby były równoległe do siebie i wypoziomowane, pamiętając o założeniu izolacji z papy pomiędzy murem a belką drewnianą; zmontowanie wiązarów w pozycji leżącej na stropie, z zachowaniem dokładności połączeń elementów w złączach, rozpoczynając od złącza krokwi w kalenicy, a potem kolejno łącząc elementy poziome jak jętki lub kleszcze; ustawianie krokwi na murłatach z tymczasowym usztywnieniem ich za pomocądesek przybitych do murłat; w celu ustawienia krokwi w płaszczyźnie pionowej posługujemy się pionem; po tymczasowym ustawieniu kilku krokwi przybijamy do nich łaty lub deski pod pokrycie; zmontowanie elementów podpierających i usztywniających krokwie, jak stolce, miecze, zastrzały; zmontowanie płatwi pośrednich; uzupełnienie łat lub desek pod pokrycie; – usztywnienie konstrukcji dachowej wiatrownicami.

Tagi: , , , , , , ,