Archiwum kategorii ‘Inne’

Decyzje

Kategoria: Inne

12Projekt domu wybieramy na miarę naszych potrzeb, uwzględniając jednocześnie nasze obecne środki pieniężne i przyszłe możliwości spłacana zadłużeń. W celu zapewnienia sobie najlepszych warunków kredytowania staramy się, aby nasza inwestycja mogła być zaliczona do budownictwa preferowanego. Brak działki może bardzo utrudnić realizację naszych planów, zwłaszcza gdy chcemy budować w dużym mieście. O sposobach nabycia działki mowa jest w rozdziale 3. Ceny działek kupowanych od osób prywatnych bywają na ogół bardzo wysokie, tańsze są natomiast działki, które otrzymać można od państwa w wieczyste użytkowanie. Przy deficycie tych działek większe szanse na uzyskanie terenów pod zabudowę mają inwestorzy indywidualni będący członkami zrzeszeń pomocy w budownictwie jednorodzinnym, społecznych komitetów budownictwa jednorodzinnego oraz członkowie zespołów pracowniczych i młodzieżowych. Zespoły pracownicze i młodzieżowe mogą być organizowane przez co najmniej 10 osób (na wsi 3 osoby) na podstawie umowy cywilno-prawnej. Rozsądek nakazywałby raczej drugie wyjście. Czy można jednak odradzać młodemu małżeństwu z perspektywą kilkunastoletniego oczekiwania na własne mieszkanie odrzucenie możliwości podjęcia budowy, jeśli są choćby niewielkie szanse na jej ukończenie? Wiele jest przykładów na to. że dysponując nawet skromnymi środkami można w pewnych sprzyjających okolicznościach, przy dużym zaangażowaniu pracy własnej i rodziny, a więc budując sposobem gospodarczym, stać się posiadaczem domu jednorodzinnego. Spróbujmy zatem rozważyć, jakie okoliczności mogą utrudniać budowę, a jakie jej sprzyjać oraz jak zwiększyć szansę na osiągnięcie postawionego celu, przy założeniu, że możliwości finansowe inwestora są ograniczone. Sprawa wygląda najprościej wówczas, gdy inwestor posiada odpowiednią, tzn. taką, na której można budować, działkę. W tym przypadku materiały i te roboty, których nie jesteśmy w stanie wykonać sami, finansujemy środkami pochodzącymi z kredytu i częściowo środkami własnymi, pozostałe zaś roboty wykonujemy we własnym zakresie.

Tagi: , , , , , ,

Ceny usług

Kategoria: Inne

6Można jedynie uprzedzić inwestora, że ceny tych usług w praktyce często nie wykazują bezpośredniego związku z jakością ich wykonania. Nakłady pieniężne na robociznę można radykalnie zmniejszyć przez znaczny udział pracy własnej inwestora i jego rodziny. Jednakże i w tym przypadku konieczny jest rachunek kosztów, mimo że nie może on być całkowicie wymierny ani łatwy. Wydatkowi w gotówce przeciwstawić musimy bowiem koszt własny wysiłku, czasu i zdrowia, a niekiedy również gorszego wykonania roboty. Pozostałe koszty związane z wykonawstwem (energia, sprzęt, narzędzia) na ogół nie mają większego wpływu na ogólny koszt budowy realizowanej sposobem gospodarczym. Możliwości ich zmniejszenia także są niewielkie, a przy tym oszczędności w tej dziedzinie nie zawsze są celowe, bo wiążą się ze zmniejszeniem stopnia mechanizacji robót. Od uznania banku zależy, czy kredyt ma być Doręczony czy wystarczy samo zabezpieczenie hipoteczne. Kredytowana może być jedynie budowa domu, którego powierzchnia całkowita (liczona dla każdej kondygnacji po obrysie zewnętrznym murów) nie przekracza 220 m2. Pomoże nam to w opracowaniu planu (harmonogramu) wykonania robót (etapów budowy) i pozyskiwania środków, natomiast w trakcie samej budowy pozwoli śledzić prawidłowość ponoszonych kosztów. Podstawowym źródłem informacji o kosztach budowy jest załączony do projektu architektoniczno–budowlanego kosztorys. Dokument ten jest niezbędny przy staraniu się o przyznanie kredytu bankowego. W powszechnie dostępnych projektach powtarzalnych (tzw. typowych) występuje on jako „orientacyjne zestawienie kosztów budowy”. W budownictwie jednorodzinnym realizowanym sposobem gospodarczym na ogół nie stosuje śię kosztorysów szczegółowych zawierających opis i ilości wszystkich robót, które mają być wykonane (tzw. przedmiar robót). Opracowanie takich kosztorysów jest natomiast niezbędne przy realizacji domów w formach zorganizowanych (spółdzielczych), zwłaszcza gdy wykonawstwo zlecane jest przedsiębiorstwom państwowym lub spółdzielczym. Rachunek i strukturę kosztów typowego domu jednorodzinnego prześledzimy na przykładzie orientacyjnego zestawienia kosztów budowy domu W-0119. Projekt tego domu wolno stojącego o powierzchni użytkowej 102,34 m2 opisany został w rozdziale 6.

Tagi: , , , , , , , ,

Etapy

Kategoria: Budowa, Inne

13Etapami tymi w naszym przypadku będą: określenie celu: czy, dlaczego i co (jaki dom) chcę budować, zbadanie zasobów i warunków potrzebnych do osiągnięcia celu i odpowiedź na pytanie: jakie mam możliwości rozpoczęcia i zakończenia budowy, zaplanowanie działań: kiedy, co i w jaki sposób powinienem w danych warunkach zrobić, aby dom zbudować, – przygotowanie zasobów i warunków, na przykład: zdobycie działki, załatwienie formalności związanych z budową, zgromadzenie niezbędnych środków finansowych i rzeczowych itp., i wreszcie – wykonanie domu zgodnie z powziętym planem. Decyzja o budowie powinna być w pełni świadoma. Przede wszystkim trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w danych warunkach budowanie domu jest celowe i czy istnieje realna szansa osiągnięcia tego celu. Określić stopień prawdopodobieństwa sukcesu nie jest łatwo. Zazwyczaj mamy do wyboru dwie postawy: rozpoczynać budowę, jeśli rozpoczęcie jest możliwe, czy też rozpoczynać budowę, jeżeli zakończenie budowy jest zapewnione. Jest to jedno z podstawowych pytań, które stawia sobie każdy, kto planuje budowę własnego domu. Na tak ogólnie sformułowane pytanie trudno dać precyzyjną odpowiedź. Koszty poszczególnych budów różnią się bowiem między sobą tak bardzo, jak różnią się same domy i warunki, w których sąone realizowane. Najogólniej powiedzieć można, że wielkość nakładów w największym stopniu zależy od wielkości domu i od standardu jego wykończenia. Jednakże nawet dwa jednakowe, identycznie wykończone domki znacznie mogą różnić się poniesionymi nakładami pieniężnymi. Składa się na to szereg przyczyn: zmienne w czasie i zależne od lokalnych warunków ceny materiałów oraz usług budowlanych i transportowych, różny udział robocizny własnej inwestora, czas trwania, sposób i poziom organizacji budowy itp. Planując budowę, zawsze należy liczyć się z koniecznością wydatkowania znacznych kwot pieniężnych. O wielkości tych wydatków może nas w przybliżeniu zorientować informacja, że na przykład w 1983 r. przeciętny koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego kształtował się w granicach 25-30 tys. zł.

Tagi: , , , , , , ,

Odbiór obiektu

Kategoria: Inne, Wykończenie

5Skomplikowane projekty i coraz wyżej stawiane specjalistą wymagania stają się dużym wyzwaniem podejmowanym przez firmy budowlane. I oczywiście najważniejszym w tej sprawie jest fakt aby dobrze wykonać te inwestycje których się podjęliśmy. I mimo wieloletniego doświadczenia to kolejna budowa jest niczym innym jak kolejnym wyzwaniem jakie staje przed każdą firmą. Oczywiście praktyka to nie wszystko, ale należy również ściśle przestrzegać stawianych nam wymagań i spełniać wszystkie wymagane kryteria. Ważne jest również aby na detale zwracał uwagę każdy podwykonawca, a nie tylko inwestor. Ponieważ każda budowa zostanie odebrana bez większych problemów tylko w tedy jeżeli odpowiednio były dobrane ekipy podwykonawców i do tego stanęły one na wysokim poziomie usług jakie świadczą. Oczywiście najważniejszy i najgorszy moment każdej budowli stanowi jej odbiór. Ponieważ w tym momencie jest trzymanie się planu aż tak szalenie ważne i to dla inwestora, i to dla podwykonawców. Zbiór ogólnie przyjętych zasad dotyczących odbioru robót budowlanych jest zawartych w wytycznych mieszczących się w prawie budowlanym. I mimo iż jest to tam stosunkowo ogólnie rozpisane to należy tam zajrzeć. Nie bez znaczenia jest również treść zawartej umowy przez inwestora z podwykonawcą. A wszystko to tylko i wyłącznie po to aby móc w prosty sposób określić zakres prac każdej z poszczególnych ekip jakie się znajdą na placu budowy. Tylko w ten sposób będzie można od którejkolwiek wyciągnąć jakiekolwiek konsekwencje błędów. Bardzo znany środek zmiękczający który do tego posiada ogromne zastosowanie w przemyśle chemicznym ale i głównie w budownictwie. Służy on w budownictwie do uzyskiwania odpowiednich konsystencji różnych materiałów. Są dostępne opcje zarówno w płynie jak i w proszku. A ma on główne zastosowanie w wszelakich zaprawach w których do tej pory było wykorzystywane wapno. A to dlatego że plastyfikator doskonale je zastępuje. Doskonale się łączy z zaprawami i to bez względu na to czy są pochodzenia od bardziej czy też od mniej znanego producenta. Doskonale się sprawdza w dniach w których temperatura jest znacznie niższa. A do tego nowoczesne właściwości uplastyczniające zachęcają do stosowania tego materiału a nie wapna z którego jest odwieczny sposób ze składowaniem. O ego jest to środek dzięki któremu możemy dosyć sprawnie opróżnić działanie zaprawy i zyskać na czasie zwłaszcza w momencie kiedy musimy zaprawę transportować na znaczne odległości. Wręcz doskonale się sprawdza jeżeli chodzi o ochronę zbrojenia i ma wysokie właściwości wodoodporne i mrozoodporne. Pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy ten środek nie stanowi już zbyt dużego zagrożenia dla zdrowia. Nadaje się do zastosowania zarówno do betonów zwykłych jak i specjalistycznych do tego ma nie wysoką cenę która jest bardzo kusząca. Szczególne zastosowanie jednak on znajduje przy przewożeniu na dłuższe odległości jak i do betonowania sporych obiektów. A to wszystko dzięki temu że opóźniając związanie się betony nie powoduje przez to nawet zmiany jego konsystencji. Inwestycja jest ważna w każdej fazie, ale dla późniejszego kupca szczególnie ważna jest jej końcowy etap. A mianowicie wykończeniówka. Ponieważ to właśnie ona decyduje o atrakcyjności danego przedsięwzięcia. Tak więc należy się bardzo dobrze skupić nad tym etapem budowy. Ponieważ są takie elementy które są już raczej stałe, i raz zamontowane cieszą oko przez dłuższy okres a nie przez krótki czas. Oczywiście do takich elementów z pewnością zalicza się ceramika. Jest to nie tylko jeden z najstarszych materiałów stworzonych przez człowieka ale i do tego jest również jednym z najczęściej stosowanych. Poprzez wypalanie gliny, później powstała ceramika zyskuje nie bywałą trwałość co jest z pewnością jej zaletą. Dlatego biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie i cechy stworzono zlewozmywaki granitowe i ceramiczne. Jednak te ostatnie cieszą się o wiele większą trwałością. Pod tym się rozumie o wiele większą wytrzymałością na uderzenia i zarysowani. Dlatego jest materiałem godniejszym polecenia. Jest nie tylko trwały ale i nie ulega odbarwieniu co jest jego nie bywałą zaletą. Mimo takich ogromnych cech i pozytywnych opinii to ten element wyposażenia mimo tego że jest swego rodzaju synonimem jakości i elegancje jest mało używany. A za tym stoi niestety jego cena która jest znacznie wyższa niż od innych odpowiedników, lecz wykonanych z innych materiałów. Tak więc o ile zakup mieszkania bądź też budowa domu nie zniszczyła naszego budżetu i nawet go nie zrujnowała ani trochę to spokojnie powinniśmy rozważyć zakup zlewozmywaka ceramicznego.

Tagi: , , , , , , ,