Ceny usług

Kategoria: Inne

6Można jedynie uprzedzić inwestora, że ceny tych usług w praktyce często nie wykazują bezpośredniego związku z jakością ich wykonania. Nakłady pieniężne na robociznę można radykalnie zmniejszyć przez znaczny udział pracy własnej inwestora i jego rodziny. Jednakże i w tym przypadku konieczny jest rachunek kosztów, mimo że nie może on być całkowicie wymierny ani łatwy. Wydatkowi w gotówce przeciwstawić musimy bowiem koszt własny wysiłku, czasu i zdrowia, a niekiedy również gorszego wykonania roboty. Pozostałe koszty związane z wykonawstwem (energia, sprzęt, narzędzia) na ogół nie mają większego wpływu na ogólny koszt budowy realizowanej sposobem gospodarczym. Możliwości ich zmniejszenia także są niewielkie, a przy tym oszczędności w tej dziedzinie nie zawsze są celowe, bo wiążą się ze zmniejszeniem stopnia mechanizacji robót. Od uznania banku zależy, czy kredyt ma być Doręczony czy wystarczy samo zabezpieczenie hipoteczne. Kredytowana może być jedynie budowa domu, którego powierzchnia całkowita (liczona dla każdej kondygnacji po obrysie zewnętrznym murów) nie przekracza 220 m2. Pomoże nam to w opracowaniu planu (harmonogramu) wykonania robót (etapów budowy) i pozyskiwania środków, natomiast w trakcie samej budowy pozwoli śledzić prawidłowość ponoszonych kosztów. Podstawowym źródłem informacji o kosztach budowy jest załączony do projektu architektoniczno–budowlanego kosztorys. Dokument ten jest niezbędny przy staraniu się o przyznanie kredytu bankowego. W powszechnie dostępnych projektach powtarzalnych (tzw. typowych) występuje on jako „orientacyjne zestawienie kosztów budowy”. W budownictwie jednorodzinnym realizowanym sposobem gospodarczym na ogół nie stosuje śię kosztorysów szczegółowych zawierających opis i ilości wszystkich robót, które mają być wykonane (tzw. przedmiar robót). Opracowanie takich kosztorysów jest natomiast niezbędne przy realizacji domów w formach zorganizowanych (spółdzielczych), zwłaszcza gdy wykonawstwo zlecane jest przedsiębiorstwom państwowym lub spółdzielczym. Rachunek i strukturę kosztów typowego domu jednorodzinnego prześledzimy na przykładzie orientacyjnego zestawienia kosztów budowy domu W-0119. Projekt tego domu wolno stojącego o powierzchni użytkowej 102,34 m2 opisany został w rozdziale 6.

Tagi: , , , , , , , ,