Drewniana konstrukcja dachu

Kategoria: Budowa

9Po przygotowaniu narzędzi i sprzętu przeprowadzamy selekcję drewna, odrzucając drewno spękane i wypaczone, a następnie kompletujemy materiały na złącza pamiętając, że w złączach kołkowych otwory są okrągłe, a kołki prostokątne. Wykonanie drewnianej konstrukcji dachowej odbywa się w dwóch etapach: 1) roboty ,,na dole” (na ziemi) – polegające na przycięciu i dopasowaniu („suchy montaż”) wszystkich elementów więźby dachowej, 2) roboty „na górze” – polegające na właściwym montażu elementów więźby dachowej. Do najważniejszych czynności przy wykonywaniu drewnianej konstrukcji dachu zaliczyć należy: – sprawdzenie wymiarów ścian i stropu, rozstawu kotew do zamocowania belek, równości i wypo-ziomowania podłoża pod belki; niewłaściwie przygotowane podłoże nie zapewnia równoległego i poziomego ułożenia murłat i belek stropowych, co może spowodować trudności w montowaniu elementów więźby i doprowadzić do zwichrowania całego dachu; wykonanie szablonów z desek na poszczególne elementy konstrukcji i złącza; należy pamiętać o tym, że od dokładności wykonania szablonów zależy prawidłowe wykonanie całej konstrukcji dachu. W połączeniach drewnianych stosuje się również gwoździe – trzeba oczywiście dobrać odpowiedni rozmiar, długość i grubość gwoździ, które będą używane przy łączeniu krokiew i innych elementów dachowych. Przy wyborze długości i średnic gwoździ do połączeń można kierować się następującymi zasadami: a) średnica gwoździ powinna wynosić od 1/6 do 1/11 grubości najcieńszego elementu złącza, b) gwoździe o średnicy powyżej 6 mm można wbijać po uprzednim wywierceniu otworów nie większych niż 0,95 średnicy gwoździa, c) długość gwoździa wbijanego w złącza powinna odpowiadać długości podanej w tabelach z „Budujemy dom sposobem gospodarczym”. Najmniejsza liczba gwoździ w jednym złączu powinna wynosić 4 sztuki. Gwoździe wbija się przynajmniej w dwa rzędy i nie mniej niż w dwa szeregi w każdym złączu. Odległość pierwszego gwoździa od czoła deski lub bala wynosi: – 15 średnic gwoździa w elementach rozciąganych, – 10 średnic w elementach ściskanych. Odległość między osiami gwoździ w rzędach zależna jest od średnicy gwoździ i przyjmuje sieją 15 do 20 średnic gwoździ.

Tagi: , , , , , , , ,