Etapy

Kategoria: Budowa, Inne

13Etapami tymi w naszym przypadku będą: określenie celu: czy, dlaczego i co (jaki dom) chcę budować, zbadanie zasobów i warunków potrzebnych do osiągnięcia celu i odpowiedź na pytanie: jakie mam możliwości rozpoczęcia i zakończenia budowy, zaplanowanie działań: kiedy, co i w jaki sposób powinienem w danych warunkach zrobić, aby dom zbudować, – przygotowanie zasobów i warunków, na przykład: zdobycie działki, załatwienie formalności związanych z budową, zgromadzenie niezbędnych środków finansowych i rzeczowych itp., i wreszcie – wykonanie domu zgodnie z powziętym planem. Decyzja o budowie powinna być w pełni świadoma. Przede wszystkim trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w danych warunkach budowanie domu jest celowe i czy istnieje realna szansa osiągnięcia tego celu. Określić stopień prawdopodobieństwa sukcesu nie jest łatwo. Zazwyczaj mamy do wyboru dwie postawy: rozpoczynać budowę, jeśli rozpoczęcie jest możliwe, czy też rozpoczynać budowę, jeżeli zakończenie budowy jest zapewnione. Jest to jedno z podstawowych pytań, które stawia sobie każdy, kto planuje budowę własnego domu. Na tak ogólnie sformułowane pytanie trudno dać precyzyjną odpowiedź. Koszty poszczególnych budów różnią się bowiem między sobą tak bardzo, jak różnią się same domy i warunki, w których sąone realizowane. Najogólniej powiedzieć można, że wielkość nakładów w największym stopniu zależy od wielkości domu i od standardu jego wykończenia. Jednakże nawet dwa jednakowe, identycznie wykończone domki znacznie mogą różnić się poniesionymi nakładami pieniężnymi. Składa się na to szereg przyczyn: zmienne w czasie i zależne od lokalnych warunków ceny materiałów oraz usług budowlanych i transportowych, różny udział robocizny własnej inwestora, czas trwania, sposób i poziom organizacji budowy itp. Planując budowę, zawsze należy liczyć się z koniecznością wydatkowania znacznych kwot pieniężnych. O wielkości tych wydatków może nas w przybliżeniu zorientować informacja, że na przykład w 1983 r. przeciętny koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego kształtował się w granicach 25-30 tys. zł.

Tagi: , , , , , , ,