Pokrycie zewnętrzne

Kategoria: Dachy

19Ostatnią warstwą pokrycia dachowego jest pokrycie zewnętrzne. Występuje wiele poryć dachowych zewnętrznych, jednak do najbardziej popularnych zaliczamy: blacho dachówki, dachówki, gonty. Blacho dachówki wykonane są jak sama nazwa sugeruje z blachy. Przez tłoczenie blach specjalnymi prasami uzyskuje się do złudzenia podobne do dachówek pokrycia z blach.. Montaż blacho dachówki polega na przykręceniu jej do łat za pomocą specjalnych wkrętów. Kolejnym pokryciem są dachówki, których również mamy wiele rodzaji. Każda dachówka układana jest osobno, zaczepia się ona za tak zwane noski i przypinana spinką, bądź w przypadku dachówki karpiowej specjalnymi wkrętami do drewna. Dachówki karpiowe można układać w tak zwanego Karia bądź koronkę, co daje dwa efekty wizualne. W przypadku dachówek ich montaż powinien być starannie rozmierzony ponieważ połać dachu musi się zamknąć. Dachówki nie przetniemy i nie pozostawimy. Każda dachówka zachodzi na siebie aż do momentu założenia ostatniej tak zwanej krańcowej co zamyka nam cała połać. W Przypadku blachy zawsze możemy ją dociąć dopasować do powierzchni dachu. Następnym rodzajem pokryć są gonty. Gont dachowy wykonany jest zazwyczaj z masy bitumicznej. Gonty są pocięte w pasy posiadające pod swoim spodem element montażowy. Ten rodzaj pokrycia ma wiele kształtów i kolorystyk. Montaż takiego pokrycia polega na jego przyczepieniu do wcześniej wykonanego deskowania bądź płytowania. Każdy gont zachodzi na kolejny tak samo jak w dachówkach. Jest to jeden z najlżejszych materiałów zewnętrznego krycia. Pod gontem musi być najpierw ułożona papa wierzchniego krycia.

Tagi: , , , , , , , ,

Dom

Kategoria: Budowa

14Przyszły inwestor zazwyczaj nie zdaje sobie w pełni sprawy z trudności, jakie musi pokonać, zanim swój cel osiągnie. Często usłyszeć można od osób, które najgorsze już mają za sobą, takie stwierdzenie: „Gdybym wiedział, ile z tym kłopotu, nigdy bym budowy nie zaczynał”. Czasami jednak osoby te dodają: ,,…ale nie miałbym też własnego domu”. Oczywiste jest, że nie dla wszystkich budowa domu jednorodzinnego jest jednakowo uciążliwa. Jeśli ktoś ma odpowiednio dużo gotówki, sporo wolnego czasu, dobre zdrowie, a jeszcze do tego własną działkę, środek transportu i kwalifikacje budowlane -nie musi zbytnio się martwić o powodzenie swego przedsięwzięcia. Rzadko który z przyszłych budowniczych własnego mieszkania dysponuje takimi atutami, a mimo to wielu z nich cel swój osiąga. Co jest więc potrzebne, aby dom zbudować? Zacznijmy od organizacji. Budowa domu jest bardzo złożonym procesem, wymaga więc działania zorganizowanego. Cechą działania zorganizowanego jest między innymi zachowanie pewnej kolejności etapów działania. Umowa ta podlega rejestracji przez terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego. Budowanie w zespołach może przynieść wiele korzyści dla ich członków, stwarza bowiem warunki – przy odpowiednim podziale zadań między poszczególnych członków – dla lepszej organizacji budowy, podjęcia własnej produkcji materiałów budowlanych itp. Zrzeszenia i zespoły mogą uzyskać specjalny kredyt na uruchomienie produkcji materiałów przeznaczonych na własne potrzeby. Trudnością, która może załamać niejednego inwestora, jest konieczność załatwiania różnych formalności związanych z budową, kredytami, zakupem materiałów itd. Nie ma innego sposobu, jak uzbroić się w cierpliwość i wytrwałość. Większą szansę na zrealizowanie domu mają na ogół osoby, których motywacja jest silniejsza, a więc przede wszystkim te, które budować chcą i muszą, ponieważ ich sytuacja życiowa tego wymaga. Godny polecenia jest pomysł założenia specjalnego zeszytu z adresami i telefonami źródeł nabycia i cenami materiałów, z informacjami o rzemieślnikach i różnych jednostkach świadczących usługi budowlane i instalacyjne. Dobrze jest uzyskać dla swego przedsięwzięcia przychylność zakładu pracy, który wiele może nam w budowie pomóc, a także przychylność rodziny, szczególnie gdy mamy wśród niej osoby zatrudnione w budownictwie i posiadające odpowiednie kwalifikacje. Wielu kandydatów na inwestorów indywidualnych realizujących dom sposobem gospodarczym nurtuje problem: co i ile można zrobić na budowie własnymi siłami? Otóż w tradycyjnej metodzie budowania możemy wykonać niemal wszystkie roboty budowlane, jeżeli mamy na to czas, zamiłowanie do majsterkowania i stać nas na duży wysiłek fizyczny. Potrzebne są także umiejętności, które można w pewnym stopniu podpatrzyć u fachowców, a następnie wyćwiczyć, oraz odpowiedni zasób wiadomości, których źródłem może być między innymi niniejszy poradnik. W niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy działkę kupujemy od osoby prywatnej i nie korzystamy z taniego projektu powtarzalnego, lecz zlecamy wykonanie projektu indywidualnego, wszystkie te dodatkowe wydatki mogą zwiększyć wartość kosztorysową budowy nawet o połowę.

Tagi: , , , , , , ,

Dach

Kategoria: Dachy

10Elementy łączone są na gwoździe, przy czym węzły górne dodatkowo wzmacnia się nakładkami skręconymi śrubami M 8/150. Wiązary oparte są na ścianach, na podmurówce z cegły. Mogą być oparte również za pośrednictwem klocków podporowych lub murłat zamocowanych kotwami stalowymi. Przed zamontowaniem wiązarów należy oznaczyć na ścianie ich rozstaw, a także zaznaczyć na kilku górnych pasach rozstaw łat pod pokrycie dachowe, którym w omawianym projekcie są płyty faliste. Pierwszy ustawiony wiązar trzeba zabezpieczyć tymczasowo przed przewróceniem, a następne ustawiać z jednoczesnym przybijaniem skrajnych łat. Podsufitkę przybija się do deskowania z desek grubości 25 mm, które najczęściej przybija się do rusztu z desek przymocowanego do tłoków wiązara. Izolację termiczną (trociny z wapnem, wełna mineralna itp.) układa się szczelnie na deskowaniu – ważne jest, aby dobrze dobrać sposób izolacji termicznej. Nad niektórymi pomieszczeniami o zamierzonym stylowym wystroju możemy sufit zamiast z tynku wykonać z desek. Nie należy zapominać, że nie mniej ważne są: przetransportowanie elementów drewnianych na strop w kolejności dostosowanej do montażu; ułożenie i zakotwienie belek (np. murłaty, podwaliny) tak. aby były równoległe do siebie i wypoziomowane, pamiętając o założeniu izolacji z papy pomiędzy murem a belką drewnianą; zmontowanie wiązarów w pozycji leżącej na stropie, z zachowaniem dokładności połączeń elementów w złączach, rozpoczynając od złącza krokwi w kalenicy, a potem kolejno łącząc elementy poziome jak jętki lub kleszcze; ustawianie krokwi na murłatach z tymczasowym usztywnieniem ich za pomocądesek przybitych do murłat; w celu ustawienia krokwi w płaszczyźnie pionowej posługujemy się pionem; po tymczasowym ustawieniu kilku krokwi przybijamy do nich łaty lub deski pod pokrycie; zmontowanie elementów podpierających i usztywniających krokwie, jak stolce, miecze, zastrzały; zmontowanie płatwi pośrednich; uzupełnienie łat lub desek pod pokrycie; – usztywnienie konstrukcji dachowej wiatrownicami.

Tagi: , , , , , , ,

Ceny usług

Kategoria: Inne

6Można jedynie uprzedzić inwestora, że ceny tych usług w praktyce często nie wykazują bezpośredniego związku z jakością ich wykonania. Nakłady pieniężne na robociznę można radykalnie zmniejszyć przez znaczny udział pracy własnej inwestora i jego rodziny. Jednakże i w tym przypadku konieczny jest rachunek kosztów, mimo że nie może on być całkowicie wymierny ani łatwy. Wydatkowi w gotówce przeciwstawić musimy bowiem koszt własny wysiłku, czasu i zdrowia, a niekiedy również gorszego wykonania roboty. Pozostałe koszty związane z wykonawstwem (energia, sprzęt, narzędzia) na ogół nie mają większego wpływu na ogólny koszt budowy realizowanej sposobem gospodarczym. Możliwości ich zmniejszenia także są niewielkie, a przy tym oszczędności w tej dziedzinie nie zawsze są celowe, bo wiążą się ze zmniejszeniem stopnia mechanizacji robót. Od uznania banku zależy, czy kredyt ma być Doręczony czy wystarczy samo zabezpieczenie hipoteczne. Kredytowana może być jedynie budowa domu, którego powierzchnia całkowita (liczona dla każdej kondygnacji po obrysie zewnętrznym murów) nie przekracza 220 m2. Pomoże nam to w opracowaniu planu (harmonogramu) wykonania robót (etapów budowy) i pozyskiwania środków, natomiast w trakcie samej budowy pozwoli śledzić prawidłowość ponoszonych kosztów. Podstawowym źródłem informacji o kosztach budowy jest załączony do projektu architektoniczno–budowlanego kosztorys. Dokument ten jest niezbędny przy staraniu się o przyznanie kredytu bankowego. W powszechnie dostępnych projektach powtarzalnych (tzw. typowych) występuje on jako „orientacyjne zestawienie kosztów budowy”. W budownictwie jednorodzinnym realizowanym sposobem gospodarczym na ogół nie stosuje śię kosztorysów szczegółowych zawierających opis i ilości wszystkich robót, które mają być wykonane (tzw. przedmiar robót). Opracowanie takich kosztorysów jest natomiast niezbędne przy realizacji domów w formach zorganizowanych (spółdzielczych), zwłaszcza gdy wykonawstwo zlecane jest przedsiębiorstwom państwowym lub spółdzielczym. Rachunek i strukturę kosztów typowego domu jednorodzinnego prześledzimy na przykładzie orientacyjnego zestawienia kosztów budowy domu W-0119. Projekt tego domu wolno stojącego o powierzchni użytkowej 102,34 m2 opisany został w rozdziale 6.

Tagi: , , , , , , , ,