Wpisy zaznaczone tagiem ‘możliwość’

Decyzje

Kategoria: Inne

12Projekt domu wybieramy na miarę naszych potrzeb, uwzględniając jednocześnie nasze obecne środki pieniężne i przyszłe możliwości spłacana zadłużeń. W celu zapewnienia sobie najlepszych warunków kredytowania staramy się, aby nasza inwestycja mogła być zaliczona do budownictwa preferowanego. Brak działki może bardzo utrudnić realizację naszych planów, zwłaszcza gdy chcemy budować w dużym mieście. O sposobach nabycia działki mowa jest w rozdziale 3. Ceny działek kupowanych od osób prywatnych bywają na ogół bardzo wysokie, tańsze są natomiast działki, które otrzymać można od państwa w wieczyste użytkowanie. Przy deficycie tych działek większe szanse na uzyskanie terenów pod zabudowę mają inwestorzy indywidualni będący członkami zrzeszeń pomocy w budownictwie jednorodzinnym, społecznych komitetów budownictwa jednorodzinnego oraz członkowie zespołów pracowniczych i młodzieżowych. Zespoły pracownicze i młodzieżowe mogą być organizowane przez co najmniej 10 osób (na wsi 3 osoby) na podstawie umowy cywilno-prawnej. Rozsądek nakazywałby raczej drugie wyjście. Czy można jednak odradzać młodemu małżeństwu z perspektywą kilkunastoletniego oczekiwania na własne mieszkanie odrzucenie możliwości podjęcia budowy, jeśli są choćby niewielkie szanse na jej ukończenie? Wiele jest przykładów na to. że dysponując nawet skromnymi środkami można w pewnych sprzyjających okolicznościach, przy dużym zaangażowaniu pracy własnej i rodziny, a więc budując sposobem gospodarczym, stać się posiadaczem domu jednorodzinnego. Spróbujmy zatem rozważyć, jakie okoliczności mogą utrudniać budowę, a jakie jej sprzyjać oraz jak zwiększyć szansę na osiągnięcie postawionego celu, przy założeniu, że możliwości finansowe inwestora są ograniczone. Sprawa wygląda najprościej wówczas, gdy inwestor posiada odpowiednią, tzn. taką, na której można budować, działkę. W tym przypadku materiały i te roboty, których nie jesteśmy w stanie wykonać sami, finansujemy środkami pochodzącymi z kredytu i częściowo środkami własnymi, pozostałe zaś roboty wykonujemy we własnym zakresie.

Tagi: , , , , , ,

Kontr łata i łata

Kategoria: Dachy

17Kontr łata to jeden z elementów pokrycia dachowego drewnianego. Jest to klapka zazwyczaj długości odpowiadającej długości membrany dachowej o szerokości nieprzekraczającej szerokości krokwi. Grubość kontr łaty zależna jest już od jej producenta, ale zazwyczaj mieści się w granicach od 150 do 250 milimetrów. Kontr łata powinna być odpowiednio zakonserwowana przed robactwem oraz działaniem ognia specjalnymi preparatami do tego przystosowanymi. Zadaniem kontr łaty jest trzymanie foli czy membrany dachowej oraz odsunięcie łat tak, aby warstwa wierzchniego krycia się do nich nie dotykała. Dzięki zastosowaniu kontr łat umożliwiamy swobodny przepływ skroplonej pary wodnej do rynny dachowej. Gdybyśmy pominęli w montażu ten materiał woda skroplona z pary wodnej nasączałaby łaty i skróciłaby ich żywotność. Nastąpiłoby ich gnicie. Kontr łaty mocowane są zazwyczaj gwoździami odpowiedniej długości. Łata to kolejny element drewniany pokrycia dachowego, do którego zostanie przytwierdzona zewnętrzna warstwa kryjąca ( blacha, dachówka) Łaty powinny także być odpowiednio zaizolowane podobnie jak kontr łaty. Grubość i szerokość łat zależna jest od rodzaju pokrycia zewnętrznego dachu, im cięższe pokrycie tym szersze i grubsze będą łaty. Łaty w przeciwieństwie do kontr łat układane są poprzecznie do krokwi. Ich montaż odbywa się rzędami, a rozstaw rzędów jest zależny od pokrycia dachowego. Do każdego rodzaju pokrycia może byś inny rozstaw montażowy łat. Zazwyczaj rozstawy montażu podane są przy zakupie wierzchniego pokrycia lub w instrukcjach montażu wierzchniego pokrycia.

Tagi: , , , , , ,